انجمن مترجمان زبان انگلیسی
Write for you , from life time to time which takes me in its bitter and sweet embrace and dose not leave me , i love life with its problems so that loving GOD.
 
 
جمعه 28 اسفند 1394برچسب:, :: 23:36 ::  نويسنده : saeid

 جمعه 30 بهمن 1394برچسب:, :: 12:19 ::  نويسنده : saeid

When you solicit my "abstinence" with your ripe fruits' lips , i think i had justified to my father that had been saying an unlawful fruit is always sweeter .

وقتی با میوه رسیده لبهایت ، " پرهیزم " را به وسوسه می گیری ، به پدرم حق می دادم که دائم می گفت میوه حرام شیرین تر است 

 

 

 

 

Auspicious , is having someone who loves yourself more than himself , and dosen't want any things more than yourself .

خوشبختی داشتن کسی است که بیشتر از خود ، خودتان را بخواهد و بیشتر از شما هیچ نخواهد . 

 

شخصی که انتظار دارید  بیشتر وقتش را صرف زندگیتان کند ، خود شمایید ،پس بهتر است که در تلاش این باشید که تا حد امکان خودتان را علاقه مند به زندگی نشان دهید .

خطرناک ترین ریسک در کل ، صرف کردن اوقات زندگی به خاطر انجام ندادن چیزی است که شما شرط بسته اید بتوانید خودتان آزادی را بخرید .

 

 

راحت طلبی دشمن دستاورد است .

 

بالا رفتن از کوه به منزله این نیست که جهان شما را ببیند ، بلکه به این منظور است که شما دنیا را ببینید.

 

 

 

The power of a sentence is tremendous. A single destructive sentence can ruin somebody’s life, make your day, or change your mood. Fortunately, there are some sentences that can give us power to go on. We have sorted out 10 powerful sentences that can change your life for the better.

تاثیر یک جمله چشمگیر است . یک جمله منفی گرا و مخرب می تواند زندگی شخصی را تخریب کرده ، یا روزی جدید برایتان بنا نهاده ، یا سلیقه و رفتارتان را متحول کند . خوشبختانه ، برخی از جملاتی که می توانند به ما قدرت پیشروی بدهند وجود دارند . ما 10 جمله فوق العاده را می توانند زندگیتان را به شرایط بهتری تغییر دهند ، طبقه بندی کرده ایم :

 

1. Sometimes, it is necessary to hit bottom in order to realize the major changes that will trigger change and bring new life.

1:گاهی وقتها نیاز است که پایه را بشکنی ،به منظور درک اهمیت تحولاتی که برانگیخته خواهد شد و زندگی نوینی را به وجود خواهد آورد .

 

2. Having confidence and believing in yourself is paramount for success to come. If you don’t have the confidence to believe in yourself, fake it until you make it.

2:داشتن اعتماد به نفس و اتکا به خود شاخص والایی برای موفقیت است .اگر برای باور خودتان اعتماد به نفس نداشته باشید ،وانمود کنید که آنرا دارید تا در خودتان ایجاد شود .

 

 

 

 

 

 

3. Avoid following the crowd and be bold enough to believe that you can change the crowd.

 

3:از ازدحام و شلوغی پرهیز کنید و جسور و بی باک باشید و بسنده کنید به اعتقادی که شما را بتواند در میان ازدحام متحول کند .

 

4. Create a set of values and follow them through your life. Be unique — this is what truly makes you human.

4:جدولی از فعالیت های با ارزش مهیا کرده و آنها را ما بین زندگیتان بگنجانید . یکی باشید - این چیزی است که یه راستی شما را یک انسان می کند. 

 

 

5. Success is no more than the result of consistency and lots of small work. Draw goals, be consistent and keep working towards them.

 

 چهار شنبه 8 مهر 1394برچسب:, :: 11:55 ::  نويسنده : saeid

به درخت نگاه کن...

قبل از اینکه شاخه هایش زیبایی نور را لمس کند

ریشه هایش تاریکی را لمس کرده...

گاه برای رسیدن به نور،باید از تاریکی ها گذر کرد...

Look at the tree...

before touching it's branches by sunlight , it's roots have touched the darkness...

sometimes must be crossed from the darkness so that catching the sunlight...

گاهی وقتها با تمامی کوچکی می توان تکیه گاه بود

sometimes can be as a shelter against being small...

 

 

 

 

 

 

 

خداوندا...با تمامی وجود گناه کردم ، تو را شاهد اعمال خود دیددم و باز گناه کردم چه حکمتی است که تو هر لحظه به دادم می رسی  و جواب خوبیت را با گناه می دهم ، اگر مومن حقیقیت بودم چه میکردی...دوستت دارم .

my GOD... i do sin and a sinful person, i saw you as an evidence but do sin , what's the knowledge so save me any time and so i responded sinfuly again , What had you done if i was as your real muslim... 

H LOVE YOU my GODدو شنبه 30 شهريور 1394برچسب:, :: 13:24 ::  نويسنده : saeid

سلامی دوباره، بی مقدمه بگم از ک÷ی و ÷یست کردن مطالب متنفرم فقط مطالب زی رو واستون از سایت خارجی ک÷ی کردم فقط محض یادگیری بهتر اصطلاحات ، در ضمن اگه وقت کردم حتما معادل های فارسیشونو واستون میذارم ، هر چند میدونم خودتون اونقد باهوشین که حدس بزنین...  به امید دیدار 

 

Smart Idioms

A hot potato

Speak of an issue (mostly current) which many people are talking about and which is usually disputed

A penny for your thoughts

A way of asking what someone is thinking

Actions speak louder than words

People's intentions can be judged better by what they do than what they say.

Add insult to injury

To further a loss with mockery or indignity; to worsen an unfavorable situation.

An arm and a leg

Very expensive or costly. A large amount of money.

At the drop of a hat

Meaning: without any hesitation; instantly.

Back to the drawing board

When an attempt fails and it's time to start all over.

Ball is in your court

It is up to you to make the next decision or step

Barking up the wrong tree

Looking in the wrong place. Accusing the wrong person

Be glad to see the back of

Be happy when a person leaves.

Beat around the bush

Avoiding the main topic. Not speaking directly about the issue.

Best of both worlds

Meaning: All the advantages.

Best thing since sliced bread

A good invention or innovation. A good idea or plan.

Bite off more than you can chew

To take on a task that is way to big.

Blessing in disguise

Something good that isn't recognized at first.

Burn the midnight oil

To work late into the night, alluding to the time before electric lighting.

Can't judge a book by its cover

Cannot judge something primarily on appearance.

Caught between two stools

When someone finds it difficult to choose between two alternatives.

Costs an arm and a leg

This idiom is used when something is very expensive.

Cross that bridge when you come to it

Deal with a problem if and when it becomes necessary, not before.

Cry over spilt milk

When you complain about a loss from the past.

Curiosity killed the cat

Being Inquisitive can lead you into an unpleasant situation.

Cut corners

When something is done badly to save money.

Cut the mustard [possibly derived from "cut the muster"]

To succeed; to come up to expectations; adequate enough to compete or participate

Devil's Advocate

To present a counter argument

Don't count your chickens before the eggs have hatched

This idiom is used to express "Don't make plans for something that might not happen".

Don't give up the day job

You are not very good at something. You could definitely not do it professionally.

Don't put all your eggs in one basket

Do not put all your resources in one possibility.

Drastic times call for drastic measures

When you are extremely desperate you need to take drastic actions.

Elvis has left the building

The show has come to an end. It's all over.

Every cloud has a silver lining

Be optimistic, even difficult times will lead to better days.

Far cry from

Very different from.

Feel a bit under the weather

Meaning: Feeling slightly ill.

Give the benefit of the doubt

Believe someone's statement, without proof.

.

 

Hit the nail on the head

Do or say something exactly right

Hit the sack / sheets / hay

To go to bed.

.

It takes two to tango

Actions or communications need more than one person

Jump on the bandwagon

Join a popular trend or activity.

Keep something at bay

Keep something away.

Kill two birds with one stone

This idiom means, to accomplish two different things at the same time.

Last straw

The final problem in a series of problems.

Let sleeping dogs lie

Meaning - do not disturb a situation as it is - since it would result in trouble or complications.

Let the cat out of the bag

To share information that was previously concealed

Make a long story short

Come to the point - leave out details

Method to my madness

An assertion that, despite one's approach seeming random, there actually is structure to it.

Miss the boat

This idiom is used to say that someone missed his or her chance

Not a spark of decency

Meaning: No manners

Not playing with a full deck

Someone who lacks intelligence.

Off one's rocker

Crazy, demented, out of one's mind, in a confused or befuddled state of mind, senile.

On the ball

When someone understands the situation well.

Once in a blue moon

Meaning: Happens very rarely.

Picture paints a thousand words

A visual presentation is far more descriptive than words.

Piece of cake

A job, task or other activity that is easy or simple.

Put wool over other people's eyes

This means to deceive someone into thinking well of them.

See eye to eye

This idiom is used to say that two (or more people) agree on something.

Sit on the fence

This is used when someone does not want to choose or make a decision.

Speak of the devil!

This expression is used when the person you have just been talking about arrives.

Steal someone's thunder

To take the credit for something someone else did.

Take with a grain of salt

This means not to take what someone says too seriously.

Taste of your own medicine

Means that something happens to you, or is done to you, that you have done to someone else

To hear something straight from the horse's mouth

To hear something from the authoritative source.

Whole nine yards

Everything. All of it.

Wouldn't be caught dead

Would never like to do something

Your guess is as good as mine

To have no idea, do not know the answer to a questionسه شنبه 24 شهريور 1394برچسب:, :: 13:6 ::  نويسنده : saeid

سلامی دوباره به تمامی دوستان گلم...

یه پیشنهاد به تمامی دوستان اگه می خوان انگلیسی رو به صورت حرفه ای دنبال کنن...

در زبان انگلیسی همانند زبان مادریمون پاره ای از اصطلاحات به کا میره که در اصل شاید مشکل به نظر برسه ولی اگه به طور اصول یاد گرفته بشن میتونه به زیبایی کلام اضافه شه ، این گونه اصطلاحات به عنوان IDIOMS شناخته میشن ... برای درک بهتر این مطلب من یه ÷یشنهاد دارم که میتونین آموزش تصویری داشته باشین چون تنها راه یادگیری بهتر اینگونه اصطلاحات فقط آموزش و تصویر سازیه به عکسهای زیر توجه کنین...ش

 

 

 

 سه شنبه 17 شهريور 1394برچسب:, :: 10:38 ::  نويسنده : saeid

مهربانترین قلبها همیشه در ناملایمات میشکنند ، صدا ندارند ولی از درون شکافته می شوند بی ریا باش تا جایی که می توانی ،خداوند اینگونه آدمی را دوست دارد ...

The most love hearts allways break in the problems, have not voice so crake in the inside , be sincere as long as you can , GOD loves like this...

تقدیم به تمامی دوستان گلم چهار شنبه 8 بهمن 1393برچسب:, :: 11:44 ::  نويسنده : saeid

سلام به تمامی دوستان گلم: دوستان دارم واسه ارشد می خونم واسم دعا کنید انشاالله بعد امتحان وبلاگ با مطالب حرفه ای تر آپ می شه :

خدایا مرا از خاک آفریدی و دوباره به خاک برخواهم گشت مرا  اسیر غرورم مگردان و همواره حامیم باش تا حامی ستمدیدگان باشم...

GOD; created me from the dust and i shall return to the dust don't captive me in my pride ,  shelter me so that i shelter miserables ...چهار شنبه 17 دی 1393برچسب:, :: 13:44 ::  نويسنده : saeid


The Monkey and the Fishermen

A Monkey perched upon a lofty tree saw some Fishermen casting their nets into a river, and narrowly watched their proceedings. The Fishermen after a while gave up fishing, and on going home to dinner left their nets upon the bank. The Monkey, who is the most imitative of animals, descended from the treetop and endeavored to do as they had done. Having handled the net, he threw it into the river, but became tangled in the meshes and drowned. With his last breath he said to himself, "I am rightly served; for what business had I who had never handled a net to try and catch fish?'

میمون و ماهیگیر

میمونی روی شاخه کنده درخت اره شده ای که برخی از ماهیگیران آنرا برای ماهیگیری استفاده می کنند پناه گرفت

و به طور دقیق کار ماهیگیری را دنبال کرد. مرد ماهیگیر بعد از مدتی کارش را رها کرد برای صرف شام به خانه رفت. میمون که مقلدترین حیوان به شمار می رود ، از شاخه پایین جست و سعی کرد همان کاری را انجام دهد که مرد ماهیگیر می کرد.تور را به دستش گرفت ، و آنرا به داخل رودخانه پرتاب کرد ، اما گرفتار سوراخ های تور گردید و به داخل رودخانه افتاد ، با آخرین نفسی که میزد با خود گفت :من به درستی کارم را انجام دادم ،پس برای چه مردی که تور را هرگز به دست نگرفته ماهی می گیرد و من نمیگیرم؟

point of view : third person

 دو شنبه 1 دی 1393برچسب:, :: 15:50 ::  نويسنده : saeid

جمالت آفتاب هر نظر باد
ز خوبی روی خوبت خوبتر باد
همای زلف شاهين شهپرت را
دل شاهان عالم زير پر باد
کسی کو بسته زلفت نباشد
چو زلفت درهم و زير و زبر باد
دلی کو عاشق رويت نباشد
هميشه غرقه در خون جگر باد
بتا چون غمزه ات ناوک فشاند
دل مجروح من پيشش سپر باد
چو لعل شکرينت بوسه بخشد
مذاق جان من ز او پرشکر باد
مرا از توست هر دم تازه عشقی
تو را هر ساعتی حسنی دگر باد
به جان مشتاق روی توست حافظ
تو را در حال مشتاقان نظر باد

The sun of every vision, Thy beauty be
More beautiful than the beauty, Thy beautiful face be.
Of the Homa of Thy tress, the falcon of long-wing feather,
Beneath the wing, the heart of the kings of the world be!
To Thy tress, that one who is not attracted:
Like Thy tress, tossed and confused be.
Of Thy face, that heart that is not the lover,
In liver-blood, ever drowned be.
O idol! When Thy glance casteth the arrow
Before it, my wounded heart, the shield be.
When Thy sugary ruby giveth the kiss
From it, the taste of my life, full of sugar be.
Momently mine, is a great fresh love for Thee:
Hourly, Thine another great beauty be!
With soul, Hafez is desirous of Thy face.
On the state of desirous ones, Thy glance be

 چهار شنبه 16 مهر 1393برچسب:, :: 12:59 ::  نويسنده : saeid

سلام به تمامی دوستان عزیز ، عنوان زیر رو به دل نوشته های صادق هدایت که ترجمه خودم هست اختصاص دادم...

تنها مرگ است که دروغ نمی گوید:

It is only death dosen’t tell lie :  

عشق چیست؟ برای همه رجاله ها یک هرزگی  یک ولنگاری موقتی است . عشق رجاله ها را باید در تصنیفهای هرزه و فحشا و اصطلاحات رکیک که در عالم مستی و هشیاری تکرار میکنند پیدا کرد .

Whta’s the love ? for all of the men  is an obscenity and temporary tramp  .men love must be found in obscene and prostitution groups and insult items which make repeat in conscious and unconscious .

 

در زندگی زخم هایی هست كه مثل خوره روح آدم را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد. این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد چون عموما عادت دارند این درددهای باور نکردنی را جزو اتفاقات و پیش آمدهای نادر و عجیب بشمرند  و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می کنند آنرا با لبخند شکاک و تمسخرامیز تلقی بکنند .

 

زنان به سه مرد نیاز دارند:

Women need to three men :

مردی برای عشق ورزیدن ، مردی برای نیاز جنسی و مردی برای آزردن

First for get in love , second for sexuality and third for bothering .

اما مردان هنرمند می دانند که با عهده دار شدن هر سه نقش می توان زنان را از دو نفر دیگر بی نیاز کرد.

But men know with take every three tolls can be freed from the both others .


فقط با سایه ی خودم خوب میتوانم حرف بزنم ، اوست كه مرا وادار به حرف زدن می كند ، فقط او میتواند مرا بشناسد ، او حتماً می فهمد ... می خواهم عصاره ، نه ، شراب تلخ زندگی خودم را چكه چكه در گلوی خشك سایه ام چكانیده به او بگویم:
i can talk only with my shadow , it is which force me to talk , just it can recognize me , it understands definitely ...i want to drop the extract , no , biting my life wine leak leak in my shadow’s dry throat and say :
" ایــن زنـــــدگــــی ِ مـن اســت ! "

This is my life

مرگ، همه هستی ها را به یک چشم نگریسته و سرنوشت آنها را یکسان میکند نه توانگر می شناسد و نه گدا.

The death observes every thing in one sight and assimilates their fate and dose not know .neither poor nor and wealthy ,

 

مرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده، نوازش میکند و می خواباند.

The death is a kind mother which embrace her baby after a stormy day and strokes and then suppresses .

 

مرگ بهترین پناه دردها و غمها و رنج ها و بیدادگری های زندگانی است.

The death is the best shelter of pains and suffers and injustices of the life.

 

انسان چهره مرگ را ترسناک کرده و از آن گریزان است.

Human has scared face of the death and elusive it.

 

ما بچه مرگ هستیم و مرگ است که ما را از فریب های زندگانی نجات می دهد.

We are the child of the death and it saves us from the life’s temptations.

 

اگر مرگ نبود فریادهای نا امیدی به آسمان بلند می شد، به طبیعت نفرین می فرستاد.

If there was not death,it would disappointed  cries to the sky, and had cussed to the nature .

 

من همیشه گمان میکردم که خاموشی بهترین چیزهاست .گمان میکردم که بهتر است آدم مثل بوتیمار کنار دریا بال و پر خود را بگستراند وتنها بنشیند.ولی حالا دیگر دست خودم نیست چون آنچه نباید بشود شد...حالا میخواهم سرتاسر زندگی خودم را مانند خوشه انگور در دستم بفشارم و عصاره آنرا.نه. شراب آنرا قطره قطره در گلوی خشک سایه ام مثل آب تربت بچکانم .............

I had always thought that the silent is the best things. Thought it is better human spreads his wings beside of the sea and sit alone. But i have not any choice right now , since happened any thing which shouldn’t happen , done... now i want to squeeze all of my life like a cluster of grape and drop it’s extract , no , it’s wine similar to dust water in my dry shadow throat ...

               صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد

درباره وبلاگ


neither i poet which make poem nor prophet so that miracle , i'm simple as simple as you with so much sins ,so give me right to have some mistake , to have some sins and to have a selection for my living , then in every step , i must think about my creature and deny evil who is always overcom by GOD
آخرین مطالب
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان انجمن مترجمان زبان انگلیسی و آدرس interpreter.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگاننام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 9
بازدید دیروز : 53
بازدید هفته : 206
بازدید ماه : 340
بازدید کل : 50597
تعداد مطالب : 45
تعداد نظرات : 3
تعداد آنلاین : 1


Alternative content